Dokument från parlamentsutskotten
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Glante Norbert"  
Norbert Glante
PE 452.612v02-00
28 januari 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering – EU-politiken på kort och medellång sikt
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Rättsligt meddelande