Dokumenty parlamentních výborů
6 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3. října 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k přezkumu Stockholmského programu v polovině období
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17. července 2012
pdf  word 
STANOVISKO
Práva cestujících ve všech druzích dopravy
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25. června 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES
Hospodářský a měnový výbor
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23. března 2011
pdf  word 
STANOVISKO
o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky
Hospodářský a měnový výbor
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22. listopadu 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k daním a rozvoji – spolupráci s rozvojovými zeměmi při podpoře řádné správy v daňové oblasti
Hospodářský a měnový výbor
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1. října 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů
Hospodářský a měnový výbor
Právní upozornění