EP-udvalgenes dokumenter
6 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3. oktober 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om midtvejsrevision af Stockholmprogrammet
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17. juli 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om passagerrettigheder inden for alle transportformer
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25. juni 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF
Økonomi- og Valutaudvalget
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23. marts 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet
Økonomi- og Valutaudvalget
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22. november 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om skat og udvikling – samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet
Økonomi- og Valutaudvalget
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1. oktober 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder
Økonomi- og Valutaudvalget
Juridisk meddelelse