Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Pietikäinen Sirpa" kohta leiti 6 vaste(t)  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3. oktoober 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Stockholmi programmi vahekokkuvõte
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17. juuli 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25. juuni 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ
Majandus- ja rahanduskomisjon
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23. märts 2011
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks
Majandus- ja rahanduskomisjon
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22. november 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Maksundus ja areng – koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes
Majandus- ja rahanduskomisjon
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1. oktoober 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbija õiguste kohta
Majandus- ja rahanduskomisjon
Õigusalane teave