Parlamentin valiokuntien asiakirjat
6 osumaa haulle "7. vaalikausi, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3. lokakuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
Tukholman ohjelman väliarvioinnista
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17. heinäkuuta 2012
pdf  word 
LAUSUNTO
matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25. kesäkuuta 2012
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23. maaliskuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22. marraskuuta 2010
pdf  word 
LAUSUNTO
verotuksesta ja kehityksestä – yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1. lokakuuta 2010
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Oikeudellinen huomautus