Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "6" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
2013 m. spalio 3 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
2012 m. liepos 17 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
Visų rūšių transporto keleivių teisės
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
2012 m. birželio 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
2011 m. kovo 23 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl politinių galimybių sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
2010 m. lapkričio 22 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl mokesčių ir vystymosi. Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis skatinant gerą mokesčių srities valdymą
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
2010 m. spalio 1 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Teisinis pranešimas