Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 6 ar "7. parlamentārais sasaukums, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
2013. gada 3. oktobra
pdf  word 
ATZINUMS
par Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšanu
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
2012. gada 17. jūlija
pdf  word 
ATZINUMS
Pasažieru tiesības visos transporta veidos
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
2012. gada 25. jūnija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK
Ekonomikas un monetārā komiteja
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
2011. gada 23. marta
pdf  word 
ATZINUMS
par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem
Ekonomikas un monetārā komiteja
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
2010. gada 22. novembra
pdf  word 
ATZINUMS
par nodokļiem un attīstību — sadarbība ar jaunattīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās
Ekonomikas un monetārā komiteja
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
2010. gada 1. oktobra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām
Ekonomikas un monetārā komiteja
Juridisks paziņojums