Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
6 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3 t'Ottubru 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-eżami ta’ nofs il-perjodu tal-Programm ta’ Stokkolma
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17 ta' Lulju 2012
pdf  word 
OPINJONI
Id-drittijiet tal-passiġġieri fil-mezzi kollha tat-trasport
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25 ta' Ġunju 2012
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23 ta' Marzu 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-għażliet politiċi għall-progress lejn Liġi Kuntrattwali Ewropea għall-konsumaturi u n-negozji
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22 ta' Novembru 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar it-taxxa u l-iżvilupp – kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1 t'Ottubru 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Consumer Rights
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Avviż legali