Documenten van de parlementaire commissies
6 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3 oktober 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake de tussentijdse evaluatie van het programma van Stockholm
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17 juli 2012
pdf  word 
ADVIES
over passagiersrechten in alle vervoerswijzen
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25 juni 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie
Commissie economische en monetaire zaken
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23 maart 2011
pdf  word 
ADVIES
over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen
Commissie economische en monetaire zaken
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22 november 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake belastingen en ontwikkeling - Samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in belastingaangelegenheden
Commissie economische en monetaire zaken
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1 oktober 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten
Commissie economische en monetaire zaken
Juridische mededeling