Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 6 wynik(-i) dla "7 kadencja, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3 października 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17 lipca 2012
pdf  word 
OPINIA
w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25 czerwca 2012
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23 marca 2011
pdf  word 
OPINIA
w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22 listopada 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie opodatkowania i rozwoju – współpraca z państwami rozwijającymi się w promowaniu dobrych rządów w kwestiach podatkowych
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1 października 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Informacja prawna