Documente ale comisiilor parlamentare
6 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3 octombrie 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17 iulie 2012
pdf  word 
AVIZ
Drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25 iunie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23 martie 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22 noiembrie 2010
pdf  word 
AVIZ
referitor la taxe și dezvoltare - cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe în domeniul fiscal
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1 octombrie 2010
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Notă juridică