Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 6 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3. októbra 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k hodnoteniu Štokholmského programu v polovici obdobia
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17. júla 2012
pdf  word 
STANOVISKO
Práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25. júna 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES
Výbor pre hospodárske a menové veci
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23. marca 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k možnostiam politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky
Výbor pre hospodárske a menové veci
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22. novembra 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k daniam a rozvoju – spolupráci s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach
Výbor pre hospodárske a menové veci
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1. októbra 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov
Výbor pre hospodárske a menové veci
Právne oznámenie