Dokument från parlamentsutskotten
6 träff(ar) för "7:e valperioden, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3 oktober 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17 juli 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över en europeisk vision för passagerare: meddelande om passagerares rättigheter inom alla transportsätt
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25 juni 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23 mars 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22 november 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över beskattning och utveckling – samarbete med utvecklingsländer för att främja god samhällsstyrning i skattefrågor
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1 oktober 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Rättsligt meddelande