Parlamentin valiokuntien asiakirjat
4 osumaa haulle "7. vaalikausi, Färm Göran"  
Göran Färm
PE 492.829v03-00
20. syyskuuta 2012
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä
Budjettivaliokunta
Göran Färm
PE 473.803v02-00
7. marraskuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi
Budjettivaliokunta
Göran Färm
PE 472.222v02-00
7. marraskuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta
Budjettivaliokunta
Göran Färm
PE 445.944v02-00
21. syyskuuta 2010
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta
Ulkoasiainvaliokunta
Oikeudellinen huomautus