Documenten van de parlementaire commissies
4 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Färm Göran"  
Göran Färm
PE 492.829v03-00
20 september 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility
Begrotingscommissie
Göran Färm
PE 473.803v02-00
7 november 2011
pdf  word 
ADVIES
inzake het verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie
Begrotingscommissie
Göran Färm
PE 472.222v02-00
7 november 2011
pdf  word 
ADVIES
inzake de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid
Begrotingscommissie
Göran Färm
PE 445.944v02-00
21 september 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden
Commissie buitenlandse zaken
Juridische mededeling