Documente ale comisiilor parlamentare
4 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Färm Göran"  
Göran Färm
PE 492.829v03-00
20 septembrie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei
Comisia pentru bugete
Göran Färm
PE 473.803v02-00
7 noiembrie 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la cererea Croației de a deveni membră a Uniunii Europene
Comisia pentru bugete
Göran Färm
PE 472.222v02-00
7 noiembrie 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la revizuirea politicii europene de vecinătate
Comisia pentru bugete
Göran Färm
PE 445.944v02-00
21 septembrie 2010
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă
Comisia pentru afaceri externe
Notă juridică