Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 4 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Färm Göran"  
Göran Färm
PE 492.829v03-00
20. septembra 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení nástroja „Spájame Európu“
Výbor pre rozpočet
Göran Färm
PE 473.803v02-00
7. novembra 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k žiadosti Chorvátska o členstvo v Európskej únii
Výbor pre rozpočet
Göran Färm
PE 472.222v02-00
7. novembra 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k revízii európskej susedskej politiky
Výbor pre rozpočet
Göran Färm
PE 445.944v02-00
21. septembra 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť
Výbor pre zahraničné veci
Právne oznámenie