Dokumenty parlamentních výborů
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Rühle Heide"  
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
29. listopadu 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí
Výbor pro regionální rozvoj
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2. září 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Právní upozornění