Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Rühle Heide" kohta leiti 2 vaste(t)  
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
29. november 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta
Regionaalarengukomisjon
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2. september 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta – kõik jaod
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Õigusalane teave