europarl.activities.common.comparl.title_HR
2 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Rühle Heide"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
29 November 2012
pdf  word 
OPINION
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts
Committee on Regional Development
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2 September 2010
pdf  word 
OPINION
Parliament's position on the 2011 Draft Budget as modified by the Council - all sections
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Pravna obavijest