Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Rühle Heide"  
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
2012. gada 29. novembra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
Reģionālās attīstības komiteja
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2010. gada 2. septembra
pdf  word 
ATZINUMS
par Parlamenta nostāju attiecībā uz 2011. gada budžeta projektu ar Padomes grozījumiem – visas iedaļas
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Juridisks paziņojums