Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Rühle Heide"  
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
29 ta' Novembru 2012
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2 ta' Settembru 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 kif modifikat mill-Kunsill – it-taqsimiet kollha
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Avviż legali