Documenten van de parlementaire commissies
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Rühle Heide"  
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
29 november 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten
Commissie regionale ontwikkeling
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2 september 2010
pdf  word 
ADVIES
over het standpunt van het Parlement over het ontwerp van begroting 2011 als gewijzigd door de Raad – alle afdelingen
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Juridische mededeling