Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Rühle Heide"  
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
29. novembra 2012
pdf  word 
STANOVISKO
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií
Výbor pre regionálny rozvoj
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2. septembra 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k pozícii Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady – všetky oddiely
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Právne oznámenie