Dokument från parlamentsutskotten
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Rühle Heide"  
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
29 november 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner
Utskottet för regional utveckling
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2 september 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar – samtliga avsnitt
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Rättsligt meddelande