Dokumenty parlamentních výborů
7 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29. ledna 2014
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9. září 2013
pdf  word 
STANOVISKO
o zprávě o provádění regulačního rámce pro elektronické komunikace
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27. května 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12. března 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18. září 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2012
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14. dubna 2011
pdf  word 
STANOVISKO
o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13. dubna 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k evropským širokopásmovým sítím: investicím do digitálního růstu
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Právní upozornění