EP-udvalgenes dokumenter
7 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29. januar 2014
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9. september 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27. maj 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12. marts 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18. september 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2012
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14. april 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13. april 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Juridisk meddelelse