Parlamentin valiokuntien asiakirjat
7 osumaa haulle "7. vaalikausi, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29. tammikuuta 2014
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9. syyskuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
täytäntöönpanokertomuksesta sähköisen viestinnän uudesta sääntelyjärjestelmästä
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27. toukokuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12. maaliskuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18. syyskuuta 2012
pdf  word 
LAUSUNTO
talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14. huhtikuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesta Euroopan uudesta kauppapolitiikasta
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13. huhtikuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
laajakaistasta Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Oikeudellinen huomautus