Parlamenti bizottságok dokumentumai
7 találat a következőre: "7. ciklus, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
2014. január 29.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
2013. szeptember 9.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretről szóló végrehajtási jelentésről
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
2013. május 27.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
2013. március 12.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
2012. szeptember 18.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
2011. április 14.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az új európai kereskedelempolitikáról az Európa 2020 stratégia keretében
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
2011. április 13.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a széles sávú hozzáférésről Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Jogi nyilatkozat