Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "7" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
2014 m. sausio 29 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
2013 m. rugsėjo 9 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl elektroninių ryšių reguliavimo sistemos
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
2013 m. gegužės 27 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
2013 m. kovo 12 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
2012 m. rugsėjo 18 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2012 m. ES prioritetų įgyvendinimas
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
2011 m. balandžio 14 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl naujos Europos prekybos politikos pagal strategiją „Europa 2020“
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
2011 m. balandžio 13 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl plačiajuosčio ryšio Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Teisinis pranešimas