Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
7 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29 ta' Jannar 2014
pdf  word 
ABBOZZ TA’ OPINJONI
dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9 ta' Settembru 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar ir-Rapport ta’ Implimentazzjoni dwar il-kwadru regolatorju għall-komunikazzjonijiet elettroniċi
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27 ta' Mejju 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12 ta' Marzu 2013
pdf  word 
OPINJONI
Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18 ta' Settembru 2012
pdf  word 
OPINJONI
dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2012
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14 t'April 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar Politika Kummerċjali Ġdida għall-Ewropa fl-ambitu tal-Istrateġija EWROPA 2020
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13 t'April 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-Broadband Ewropew: investiment fi tkabbir ekonomiku mmexxi mis-settur diġitali
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Avviż legali