Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 7 wynik(-i) dla "7 kadencja, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29 stycznia 2014
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9 września 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie sprawozdania z wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27 maja 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep i uchylającego dyrektywę 2009/40/WE
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12 marca 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18 września 2012
pdf  word 
OPINIA
w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14 kwietnia 2011
pdf  word 
OPINIA
w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii EUROPA 2020
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13 kwietnia 2011
pdf  word 
OPINIA
w sprawie Internetu szerokopasmowego w Europie: inwestycje na rzecz wzrostu opartego na technologiach cyfrowych
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Informacja prawna