Documente ale comisiilor parlamentare
7 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29 ianuarie 2014
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9 septembrie 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la raportul privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27 mai 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12 martie 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18 septembrie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2012
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14 aprilie 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la o nouă politică comercială pentru Europa în cadrul Strategiei EUROPA 2020
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13 aprilie 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la banda largă europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Notă juridică