Документи на парламентарните комисии
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30 май 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
José Bové
PE 507.962v02-00
30 май 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Правна информация