EP-udvalgenes dokumenter
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30. maj 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i Unionen
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
José Bové
PE 507.962v02-00
30. maj 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Juridisk meddelelse