Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Bové José" kohta leiti 2 vaste(t)  
José Bové
PE 507.964v02-00
30. mai 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
José Bové
PE 507.962v02-00
30. mai 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli sõlmimise kohta
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Õigusalane teave