Parlamentin valiokuntien asiakirjat
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30. toukokuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta unionissa
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
José Bové
PE 507.962v02-00
30. toukokuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan tekemisestä
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Oikeudellinen huomautus