Parlamenti bizottságok dokumentumai
2 találat a következőre: "7. ciklus, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
2013. május 30.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
José Bové
PE 507.962v02-00
2013. május 30.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Jogi nyilatkozat