Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
2013. gada 30. maija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali Savienībā
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
José Bové
PE 507.962v02-00
2013. gada 30. maija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu Nagojas Protokolu par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Juridisks paziņojums