Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "7 kadencja, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30 maja 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
José Bové
PE 507.962v02-00
30 maja 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Informacja prawna