Documente ale comisiilor parlamentare
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30 mai 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
José Bové
PE 507.962v02-00
30 mai 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Notă juridică