Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30. mája 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
José Bové
PE 507.962v02-00
30. mája 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Právne oznámenie