Dokumenti parlamentarnih odborov
Rezultati: 2 za besede: "7. mandat, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30. maja 2013
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
José Bové
PE 507.962v02-00
30. maja 2013
pdf  word 
MNENJE
o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Pravno obvestilo