Dokument från parlamentsutskotten
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30 maj 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
José Bové
PE 507.962v02-00
30 maj 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till rådets beslut om ingående av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Rättsligt meddelande