Dokumenty parlamentních výborů
9 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9. října 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení
Rozpočtový výbor
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19. března 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k doporučení Evropské službě pro vnější činnost a Radě týkajícímu se přezkumu organizace a fungování ESVČ
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9. února 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z ústředí Komise na její delegace a jeho dopadu na poskytování pomoci
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30. května 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2. května 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Evropskou unií v důsledku rozhodnutí o navýšení tohoto kapitálu
Rozpočtový výbor
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15. dubna 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15. září 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
Rozpočtový výbor
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1. července 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9. dubna 2010
pdf  word 
STANOVISKO
o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení
Rozpočtový výbor
Právní upozornění