EP-udvalgenes dokumenter
9 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9. oktober 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning
Budgetudvalget
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19. marts 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om henstilling til EU-Udenrigstjenesten og Rådet om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde
Budgetkontroludvalget
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9. februar 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om følgerne for bistandsydelsen af uddelegeringen af Kommissionens forvaltning af den eksterne bistand fra de centrale tjenestegrene til delegationerne
Budgetkontroludvalget
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30. maj 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens årlige budget
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2. maj 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tegning af yderligere kapitalandele i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital
Budgetudvalget
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15. april 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15. september 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde
Budgetudvalget
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1. juli 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om udkast til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere
Budgetkontroludvalget
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9. april 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om de offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning
Budgetudvalget
Juridisk meddelelse