Parlamentin valiokuntien asiakirjat
9 osumaa haulle "7. vaalikausi, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9. lokakuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
luonnoksesta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta
Budjettivaliokunta
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19. maaliskuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
suosituksesta Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja neuvostolle Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaation ja toiminnan tarkistamisesta vuonna 2013
Talousarvion valvontavaliokunta
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9. helmikuuta 2012
pdf  word 
LAUSUNTO
komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttamisesta päätoimipaikasta edustustoille ja sen vaikutuksista avun toimituksiin
Talousarvion valvontavaliokunta
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30. toukokuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2. toukokuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) pääoman korottamisesta tehdyn päätöksen seurauksena Euroopan unionin kyseisestä pääomasta merkitsemistä uusista osakkeista
Budjettivaliokunta
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15. huhtikuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15. syyskuuta 2010
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta
Budjettivaliokunta
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1. heinäkuuta 2010
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta
Talousarvion valvontavaliokunta
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9. huhtikuuta 2010
pdf  word 
LAUSUNTO
julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa
Budjettivaliokunta
Oikeudellinen huomautus