Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "9" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
2013 m. spalio 9 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo projekto
Biudžeto komitetas
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
2013 m. kovo 19 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl rekomendacijos EIVT ir Tarybai dėl EIVT organizavimo ir veikimo persvarstymo 2013 m.
Biudžeto kontrolės komitetas
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
2012 m. vasario 9 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Komisijos išorės pagalbos valdymo iš jos būstinės įgaliojimų perdavimo delegacijoms poveikio pagalbos teikimui
Biudžeto kontrolės komitetas
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
2011 m. gegužės 30 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2011 m. gegužės 2 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymo dėl sprendimo didinti šį kapitalą
Biudžeto komitetas
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
2011 m. balandžio 15 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
2010 m. rugsėjo 15 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę
Biudžeto komitetas
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
2010 m. liepos 1 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos struktūros ir veikimo nustatymo
Biudžeto kontrolės komitetas
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
2010 m. balandžio 9 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo atsigaunant ekonomikai
Biudžeto komitetas
Teisinis pranešimas