Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
9 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9 t'Ottubru 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-abbozz ta' Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja soda
Kumitat għall-Baġits
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19 ta' Marzu 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar ir-rakkomandazzjoni lis-SEAE u lill-Kunsill dwar ir-rieżami 2013 tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9 ta' Frar 2012
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-impatt fuq l-għoti ta' għajnuna tad-devoluzzjoni tal-ġestjoni tal-għajnuna esterna tal-Kummissjoni mill-kwartieri ġenerali tagħha għad-delegazzjonijiet tagħha
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30 ta' Mejju 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2 ta' Mejju 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sottoskrizzjoni mill-Unjoni Ewropea f’ishma addizzjonali fil-kapital tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) bħala riżultat tad-deċiżjoni li jiżdied dan il-kapital
Kumitat għall-Baġits
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15 t'April 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji kummerċjali
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15 ta' Settembru 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp
Kumitat għall-Baġits
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1 ta' Lulju 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9 t'April 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar is-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra
Kumitat għall-Baġits
Avviż legali