Documenten van de parlementaire commissies
9 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9 oktober 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake het ontwerp voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer
Begrotingscommissie
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19 maart 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake de aanbeveling aan de EDEO en de Raad over de evaluatie in 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO
Commissie begrotingscontrole
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9 februari 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake de impact op de steunverlening van de deconcentratie van het externe-steunbeheer van de Commissie van het hoofdkantoor naar de delegaties
Commissie begrotingscontrole
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30 mei 2011
pdf  word 
ADVIES
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie
Commissie industrie, onderzoek en energie
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2 mei 2011
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de inschrijving door de Europese Unie op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) ingevolge het besluit dit kapitaal te verhogen
Begrotingscommissie
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15 april 2011
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters
Commissie industrie, onderzoek en energie
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15 september 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking
Begrotingscommissie
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1 juli 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden
Commissie begrotingscontrole
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9 april 2010
pdf  word 
ADVIES
over houdbare overheidsfinanciën op lange termijn voor een economie in herstel
Begrotingscommissie
Juridische mededeling